Source Translation
&About O &aplikaci
action činnost
addon doplněk
address bar adresní řádek
administrate spravovat
administrator správce
always on top vždy navrchu
applet applet
application aplikace
apply použít
archive archiv
argument argument
back zpět
backend podpůrná vrstva
binary binární soubor
bitrate datový tok (pro multimédia, např. údaj u MP3)
bold tučné
bookmark záložka
branch větev
browser prohlížeč
buffer vyrovnávací paměť
bug report oznámení o chybě
bug tracker bugtracker
burn vypálit
by default standardně