Source Translation
&About O &aplikaci
action činnost
addon doplněk
address bar adresní řádek
administrate spravovat
administrator správce
always on top vždy navrchu
applet applet
application aplikace
apply použít
archive archiv
argument argument
back zpět
backend podpůrná vrstva
binary binární soubor
bitrate datový tok (pro multimédia, např. údaj u MP3)
bold tučné
bookmark záložka
branch větev
browser prohlížeč
buffer vyrovnávací paměť
bug report oznámení o chybě
bug tracker bugtracker
burn vypálit
by default standardně
byte bajt
cache mezipaměť
cancel zrušit
channel kanál
character set znaková sada
clear vymazat
close zavřít
collation kódování
collation řazení
component součást
concept pojetí
configuration konfigurace
console konzole
context menu kontextová nabídka
copy kopírovat
create vytvořit
cut vyjmout
debug ladit
default výchozí
delete vymazat (soubor, záložku...)
demuxer demultiplexer
derivative odvozenina
desktop pracovní plocha, plocha (plocha s ikonami)
device zařízení
disable zakázat (zdroje softwaru)
When User Action Detail Object
3 years ago SilentCry Glossary added phpMyAdmin/Czech
Ověření syntaxe
3 years ago SilentCry Glossary added phpMyAdmin/Czech
znaková sada
3 years ago SilentCry Glossary added phpMyAdmin/Czech
kódování
4 years ago nijel Glossary added phpMyAdmin/Czech
řazení
Browse all glossary changes