Source Translation
access giriş hakkı
action button aksiyon düğmesi
animate animasyonla canlandır
animation animasyon
arrival varış
arrow yön gösterici ok
Autoannounce Otomatik-sesli-bildirim
Automatic Otomatik
Average speed ortalama hız
avoid sakın
blocked kapalı
browse görüntüle
check kontrol-et
City Şehir
Color scheme Renk düzeni
configure ayarla
context menu içerik menüsü
coverage kapsama alanı
create oluştur
dashboard kontrol paneli
data veri
decimal digit ondalık basamak
Default Varsayılan
destination varış noktası
destinations varış noktaları
When User Action Translation
8 hours ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
trafik-hızı-yavaşlatıcı-düzenek
15 hours ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
sakın
15 hours ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
bölüm
3 days ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
içerik menüsü
3 days ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
trafik işaret levlahaları
3 days ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
Otomatik-sesli-bildirim
3 days ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
ilçe
3 days ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
dikkate değer
3 days ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
Yokuş
3 days ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
Düzlük
Browse all glossary changes