Source Translation
access giriş hakkı
action button aksiyon düğmesi
animate animasyonla canlandır
animation animasyon
arrival varış
arrow yön gösterici ok
Autoannounce Otomatik-sesli-bildirim
Automatic Otomatik
Average speed ortalama hız
avoid sakın
blocked kapalı
browse görüntüle
check kontrol-et
City Şehir
Color scheme Renk düzeni
configure ayarla
context menu içerik menüsü
coverage kapsama alanı
create oluştur
dashboard kontrol paneli
data veri
decimal digit ondalık basamak
Default Varsayılan
destination varış noktası
destinations varış noktaları
When User Action Detail Object
8 months ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
trafik-hızı-yavaşlatıcı-düzenek
8 months ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
sakın
8 months ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
bölüm
8 months ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
içerik menüsü
8 months ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
trafik işaret levlahaları
8 months ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
Otomatik-sesli-bildirim
8 months ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
ilçe
8 months ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
dikkate değer
8 months ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
Yokuş
8 months ago fastest noob Glossary added OsmAnd/Turkish
Düzlük
Browse all glossary changes