Source Translation
access giriş hakkı
action button aksiyon düğmesi
animate animasyonla canlandır
animation animasyon
arrival varış
arrow yön gösterici ok
Autoannounce Otomatik-sesli-bildirim
Automatic Otomatik
Average speed ortalama hız
avoid sakın
blocked kapalı
browse görüntüle
check kontrol-et
City Şehir
Color scheme Renk düzeni
configure ayarla
context menu içerik menüsü
coverage kapsama alanı
create oluştur
dashboard kontrol paneli
data veri
decimal digit ondalık basamak
Default Varsayılan
destination varış noktası
destinations varış noktaları
device aygıt
dialog ileti
disable devre dışı bırak
dismiss son ver
distance uzaklık
district ilçe
Do not rotate Döndürülmesin
edit düzenle
Enable etkinleştir
end sonlandır
favorite category Sık Kullanılanlar kategorisi
Favorites Sık Kullanılanlar
file dosya
filter süzgeç
finished tamamlandı
Flat Düzlük
folder klasör
fords sığ sulu geçit
From Buradan
fuel yakıt
fuel-efficient yakıt-tasarruflu
Full screen Tam ekran
go ilerleyin
hide gizle
Hilly Tepelikli
When User Action Detail Object
a year ago fastest_noob Glossary added OsmAnd/Turkish
trafik-hızı-yavaşlatıcı-düzenek
a year ago fastest_noob Glossary added OsmAnd/Turkish
sakın
a year ago fastest_noob Glossary added OsmAnd/Turkish
bölüm
a year ago fastest_noob Glossary added OsmAnd/Turkish
içerik menüsü
a year ago fastest_noob Glossary added OsmAnd/Turkish
trafik işaret levlahaları
a year ago fastest_noob Glossary added OsmAnd/Turkish
Otomatik-sesli-bildirim
a year ago fastest_noob Glossary added OsmAnd/Turkish
ilçe
a year ago fastest_noob Glossary added OsmAnd/Turkish
dikkate değer
a year ago fastest_noob Glossary added OsmAnd/Turkish
Yokuş
a year ago fastest_noob Glossary added OsmAnd/Turkish
Düzlük
Browse all glossary changes