Source Translation
clip одсечак
storage складиште
update надиграња