Source Translation
address helbide
announcement iragarpena
disable ezgaitu
enable gaitu
favorite gogokoa
favorites gogokoak
file fitxategi
layers geruzak
manage kudeatu
Manage map files Kudeatu mapen fitxategiak
overlay gain-azal
route ibilbidea
share partekatu
shared partekatuta
sleep mode esekidura modua
source iturria
track lorratz
underlay azpi-azal
waypoint bide-puntu