Source Translation
angle kulma
bare sand hietikko
boulder field louhikko
boundary reuna
brush varvikko
cave luola
checkpoint rasti
circle ympyrä
contour korkeuskäyrä
dash ajatusviiva
declination eranto
depression syvänkö
earth fill täytemaa
earth wall maavalli
encoding koodaus
error virhe
exposed bedrock avokallio
fill täyttö
ford kahlaamo
forest metsä
geometry geometria
grid ruudukko
horizontal line vaakaviiva
icon kuvake
kerning välistys
kettle suppa
knockout aukotus
landfill kaatopaikka
layer taso
line viiva
marsh marskimaa
meadow niitty
mire suo
opacity läpinäkymättömyys
orienteering suunnistus
overprint päällepainatus
pit kuoppa
point piste
quarry louhos
registration black värierottelu
resolution resoluutio
rock field kivikko
scale mittakaava
scale factor skaalauskerroin
screen kuvaruutu
settings asetukset
spot color spottiväri
spring lähde
swamp suo
symbol set symbolijoukko
sikmir

Glossary added

OpenOrienteeringFinnish

kahlaamo
5 months ago
sikmir

Glossary added

OpenOrienteeringFinnish

niitty
5 months ago
sikmir

Glossary added

OpenOrienteeringFinnish

varvikko
5 months ago
sikmir

Glossary added

OpenOrienteeringFinnish

täytemaa
5 months ago
sikmir

Glossary added

OpenOrienteeringFinnish

kaatopaikka
5 months ago
sikmir

Glossary added

OpenOrienteeringFinnish

louhos
5 months ago
sikmir

Glossary added

OpenOrienteeringFinnish

avokallio
5 months ago
sikmir

Glossary added

OpenOrienteeringFinnish

hietikko
5 months ago
sikmir

Glossary added

OpenOrienteeringFinnish

kivikko
5 months ago
sikmir

Glossary added

OpenOrienteeringFinnish

louhikko
5 months ago
Browse all glossary changes