Source Translation
angle kulma
boundary reuna
cave luola
checkpoint rasti
circle ympyrä
contour korkeuskäyrä
dash ajatusviiva
declination eranto
depression syvänkö
earth wall maavalli
encoding koodaus
error virhe
fill täyttö
forest metsä
geometry geometria
grid ruudukko
horizontal line vaakaviiva
kerning välistys
kettle suppa
knockout aukotus
line viiva
marsh marskimaa
mire suo
opacity läpinäkymättömyys
orienteering suunnistus
overprint päällepainatus
pit kuoppa
point piste
resolution resoluutio
scale mittakaava
scale factor skaalauskerroin
screen kuvaruutu
settings asetukset
spot color spottiväri
spring lähde
swamp luhta
symbol set symbolijoukko
template taustakartta
unit mittayksikkö
vertical line pystyviiva
warning varoitus
waterhole vesikuoppa
well kaivo