Source Translation
actual rzeczywisty
balance saldo
chargeback obciążenie zwrotne
claim zgłosić się, roszczyć
commons dobra wspólne
communi społeczność
community społeczność
cover pokryć
creator twórca
crowdfund finansowanie społecznościowe
direct debit polecenie zapłaty
donation darowizna
email e-mail
fee opłata, opł. obsługi transakcji
fees opłaty, opł. obsługi transakcji
financial regulations przepisy finansowe
give przekazywać, dawać
income przychód, dochód
individual osoba
leftover pozostałość
nominal nominalny
organization organizacja
pledg deklaracja, obietnica, zobowiązanie
primary podstawowy
receipt paragon
receive otrzymywać
recurrent regularne, samoodnawialne
role wkład, rola
statement 1. wyciąg; 2. oświadczenie użytkownika lub zespołu (profilu)
stop zatrzymaj
suspended zawieszone
take pobór
team zespół
teams dashboard kokpit zespołów
tip dotacja, darowizna
withdraw wypłacać
When User Action Detail Object
a year ago pskosinski Glossary updated Liberapay/Polish
darowizna
a year ago pskosinski Glossary updated Liberapay/Polish
dotacja
a year ago pskosinski Glossary updated Liberapay/Polish
1. wyciąg; 2. oświadczenie użytkownika lub zespołu (profilu)
2 years ago pskosinski Glossary added Liberapay/Polish
opłaty, opł. obsługi transakcji
2 years ago pskosinski Glossary added Liberapay/Polish
opłata, opł. obsługi transakcji
2 years ago pskosinski Glossary added Liberapay/Polish
polecenie zapłaty
2 years ago pskosinski Glossary updated Liberapay/Polish
dotacja, darowizna
2 years ago pskosinski Glossary added Liberapay/Polish
dotacja, darowizna
2 years ago pskosinski Glossary added Liberapay/Polish
dotacja
2 years ago pskosinski Glossary added Liberapay/Polish
zgłosić się, roszczyć
Browse all glossary changes