Source Translation
community yhteisö
dashboard hallintapaneeli
donation lahjoitus
donee (lahjoituksen) vastaanottaja
donor lahjoittaja
fee kulut, kulun veloitus
Ledger Reskontra
legal entity laillinen taho
legal representative laillinen edustaja
nominal take nimellinen osuus
non-profit voittoa tavoittelematon (yhdistys)
organization järjestö, yhdistys
patron tukija, (mesenaatti)
payday Maksupäivä
platform palvelu, järjestelmä, alusta
pledge lupaus, lahjoituslupaus
profile profiili
renew uusia
repository repositorio
starred tähtimerkitty
statement kuvaus (profiilin)
suspended jäädytetty
take osuus
team ryhmä
wallet lompakko
widget leike
When User Action Detail Object
a year ago bisqwit Glossary added Liberapay/Finnish
laillinen taho
a year ago bisqwit Glossary added Liberapay/Finnish
Reskontra
a year ago bisqwit Glossary added Liberapay/Finnish
uusia
a year ago bisqwit Glossary added Liberapay/Finnish
osuus
a year ago bisqwit Glossary added Liberapay/Finnish
nimellinen osuus
a year ago bisqwit Glossary updated Liberapay/Finnish
tukija, (mesenaatti)
a year ago bisqwit Glossary updated Liberapay/Finnish
kulut, kulun veloitus
a year ago bisqwit Glossary updated Liberapay/Finnish
palvelu, järjestelmä, alusta
a year ago bisqwit Glossary updated Liberapay/Finnish
palvelu, järjestelmä
a year ago bisqwit Glossary added Liberapay/Finnish
profiili
Browse all glossary changes