Source Translation
community yhteisö
dashboard hallintapaneeli
donation lahjoitus
donee (lahjoituksen) vastaanottaja
donor lahjoittaja
fee kulut, kulun veloitus
Ledger Reskontra
legal entity laillinen taho
legal representative laillinen edustaja
nominal take nimellinen osuus
non-profit voittoa tavoittelematon (yhdistys)
organization järjestö, yhdistys
patron tukija, (mesenaatti)
payday Maksupäivä
platform palvelu, järjestelmä, alusta
pledge lupaus, lahjoituslupaus
profile profiili
renew uusia
repository repositorio
starred tähtimerkitty
statement kuvaus (profiilin)
suspended jäädytetty
take osuus
team ryhmä
wallet lompakko
widget leike
When User Action Detail Object
5 months ago Joel Yliluoma Glossary added Liberapay/Finnish
laillinen taho
5 months ago Joel Yliluoma Glossary added Liberapay/Finnish
Reskontra
6 months ago Joel Yliluoma Glossary added Liberapay/Finnish
uusia
a year ago Joel Yliluoma Glossary added Liberapay/Finnish
osuus
a year ago Joel Yliluoma Glossary added Liberapay/Finnish
nimellinen osuus
a year ago Joel Yliluoma Glossary updated Liberapay/Finnish
tukija, (mesenaatti)
a year ago Joel Yliluoma Glossary updated Liberapay/Finnish
kulut, kulun veloitus
a year ago Joel Yliluoma Glossary updated Liberapay/Finnish
palvelu, järjestelmä, alusta
a year ago Joel Yliluoma Glossary updated Liberapay/Finnish
palvelu, järjestelmä
a year ago Joel Yliluoma Glossary added Liberapay/Finnish
profiili
Browse all glossary changes