Source Translation
amount částka
balance zůstatek
close zrušit (účet)
closing rušící
commons společnost
communities společenství
community společenství
credit příjem
debit výdaj
deposit vklad
donate přispět
donating přispívat
donation příspěvek
donations příspěvky
escrow uložit
expense report vyúčtování
fund financovat
funded předplaceny
give dávat
gives dává
giving dáváte
invoice faktrura
invoices faktrury
ledger účetnictví
leftover přebytek
nature druh
patron mecenáš
payday výplata
pledge příslib
pledged přislíbil
pledges přísliby
primary hlavní
quarantine ochranná lhůta
receipt účtenka
receive dostávat
receive dostanu
received dostal(a)
receives dostává
receiving dostáváte
single-use jednorázový
suspended pozastaven
take podíl
team tým
update novinka
verification ověřovací
withdraw vybrat
withdrawal výběr
When User Action Detail Object
a year ago nijel Glossary added Liberapay/Czech
účetnictví
a year ago nijel Glossary added Liberapay/Czech
rušící
a year ago nijel Glossary added Liberapay/Czech
zrušit (účet)
a year ago nijel Glossary added Liberapay/Czech
přislíbil
a year ago nijel Glossary added Liberapay/Czech
ověřovací
a year ago nijel Glossary added Liberapay/Czech
tým
2 years ago nijel Glossary added Liberapay/Czech
vyúčtování
2 years ago nijel Glossary updated Liberapay/Czech
příspěvek
2 years ago nijel Glossary added Liberapay/Czech
příspěvěk
2 years ago nijel Glossary added Liberapay/Czech
financovat
Browse all glossary changes