Source Translation
arbitrary любы, адвольны
archive архіў
area абсяг
arrange упарадкаваць
arrangement парадак
array масіў
arrow стрэлка
arrow button кнопка са стрэлкай
ascending order прамы парадак
assertion сцвярджэнне
assistant памочнік
association повязь
attach прычапіць
attachment прычэплены файл
attribute атрыбут
aural слыхавы
authenticate ідэнтыфікаваць
authentication ідэнтыфікацыя
author аўтар
authoring распрацоўванне
authoritative варты даверу
authority вартая даверу крыніца
authorization упаўнаважанне
authorize упаўнаважыць
available даступны
avatar аватара
back up стварыць запасную копію
backend драйвер
background фон
backlight падсветка экрана
backslash адваротны скос
backtrace пратакол выклікаў функцый
backup запасная копія
backup server запасальны сервер
ban забараніць
bar паліца
basic асноўны
batch пакет
batch file пакетны файл
bell званок
benchmark эталон
binary двайковы файл
bit біт
bitmap растравая выява
bitrate частата бітаў
blank пусты
blind-copy прыслаць таемную копію
blink памільгаць
block блок
blog блог
When User Action Detail Object
2 years ago victorenator Glossary updated Kallithea/Belarusian
хуткая клавіша
2 years ago shawarkhan Glossary updated Kallithea/Belarusian
хуткая клавішаssss
2 years ago shawarkhan Glossary updated Kallithea/Belarusian
хуткая клавішаs
2 years ago victorenator Glossary added Kallithea/Belarusian
схаваць
2 years ago victorenator Glossary added Kallithea/Belarusian
агаданы
2 years ago victorenator Glossary added Kallithea/Belarusian
аддалены
2 years ago victorenator Glossary added Kallithea/Belarusian
капіяваць
2 years ago victorenator Glossary added Kallithea/Belarusian
правіць
2 years ago victorenator Glossary added Kallithea/Belarusian
выкарыстаць
2 years ago victorenator Glossary added Kallithea/Belarusian
пацвердзіць
Browse all glossary changes