Source Translation
accelerator key хуткая клавіша
accept ухваліць
access даступіцца
access key клавіша доступу
accessibility даступнасць для асоб з абмежаванымі магчымасцямі
account конт
action дзеянне
activate уключыць
active дзейны
active window дзейнае акно
activity дзейнасць
adapt прыстасаваць
adaptable прыстасавальны
adaptation прыстасоўванне
adapter адаптар
adaption прыстасоўванне
adaptor адаптар
add-on дадатак
addon дадатак
address адрас
adjust падстроіць
admin адміністратар
administrate адміністраваць
administration адміністраванне
administrative адміністрацыйны
administrator адміністратар
advance прасунуць
advanced прасунуты
advantage перавага
advantaged пераважны
agent агенцкая праграма
alert перасцерагальны
alias псеўданім
aliasing выкарыстанне псеўданіма
alignment раўнаванне
allocate выдзеліць
allocation надзяленне
alphanumeric літарна-лічбавы
amplifier узмацняльнік
amplify узмацніць
antialias згладзіць
API інтэрфейс праграмавання
appearance выгляд
append дадаць у канец
applet аплет
applicable прыдатны
application праграма
application programming interface інтэрфейс праграмавання
application registry рэестр праграм
apply ужыць
When User Action Detail Object
2 years ago victorenator Glossary updated Kallithea/Belarusian
хуткая клавіша
2 years ago shawarkhan Glossary updated Kallithea/Belarusian
хуткая клавішаssss
2 years ago shawarkhan Glossary updated Kallithea/Belarusian
хуткая клавішаs
2 years ago victorenator Glossary added Kallithea/Belarusian
схаваць
2 years ago victorenator Glossary added Kallithea/Belarusian
агаданы
2 years ago victorenator Glossary added Kallithea/Belarusian
аддалены
2 years ago victorenator Glossary added Kallithea/Belarusian
капіяваць
2 years ago victorenator Glossary added Kallithea/Belarusian
правіць
2 years ago victorenator Glossary added Kallithea/Belarusian
выкарыстаць
2 years ago victorenator Glossary added Kallithea/Belarusian
пацвердзіць
Browse all glossary changes