Source Translation
Syntax Sözdizimi
tab sekme
Target Hedef
Template Şablon
Template Şablon
Text Metin
texture doku
Theme Tema
Thread Başlık
Thumbnail Küçük resim
Tile Karo
TileSet Döşeme
Toggle Aç / Kapat
track parça
transparency Saydamlık
Transpose Tersine Çevir
Tutorial Rehber
Type Tip
Uniform Tekdüzen, Tektür
Unique Benzersiz
Value Değer
var değişken
Variable Değişken
vertex köşenokta
Video Görüntü
Video Video
Viewport Görüntükapısı
VisualScript GörselBetik
Volume Ses Seviyesi
Warning Uyarı
hashusfb

Glossary added

Godot EngineTurkish

parça
3 months ago
hashusfb

Glossary added

Godot EngineTurkish

Parametre
3 months ago
hashusfb

Glossary added

Godot EngineTurkish

Geçersiz
3 months ago
Alcamez

Glossary added

Godot EngineTurkish

Sahne
4 months ago
Alcamez

Glossary added

Godot EngineTurkish

Düzenle
4 months ago
Alcamez

Glossary added

Godot EngineTurkish

sinyal
4 months ago
hcetin01

Glossary updated

Godot EngineTurkish

Düğme, Dokunaç, Buton
5 months ago
AntonSem

Glossary added

Godot EngineTurkish

Başlık
9 months ago
AntonSem

Glossary added

Godot EngineTurkish

Rehber
9 months ago
AntonSem

Glossary added

Godot EngineTurkish

Yükleme
9 months ago
Browse all glossary changes