Source Translation
A1 - Bilgilendirme! Lütfen alışılmış bilgisayar terimlerini sözlükten birebir çevirmeyin.
About Hakkında
action eylem
Active Etkin
Address Adres
Analyzing Çözümleme
anchor çapa
Anim Animasyon
Animation Animasyon
anyway yine de
argument argüman
asset varlık
Attach İliştir, Tuttur, Ekle
Auto Otomatik
Autoload Otomatik-yükle
Bake Pişir
Binding Bağlayıcı
Bit Mask Bit Maskesi
Blend Harmanlama
Brief Kısa
Bug Kusur
buit-in gömülü
Bus Veri yolu
Button Düğme, Dokunaç, Buton
Category Kategori
Center Merkez
Class Sınıf
Clean-Up temizlik yap
clipboard pano
Col Sütun
Collision Çarpışma
Column Sütun
Constant Sabit
Convex Dışbükey
Coordinate Konaç
Copy Kopyala
Create Oluşturmak
Cursor İmleç
custom özel
Data Veri
Debug Hata Ayıklama
Debugger Hata Ayıklayıcı
default varsayılan
Degree Düzey, Aşama, Kerte
Dependencies Bağımlılıklar
Dependency Bağımlılık
Deploy Dağıt
Description Açıklama
Directory Dizin
Disk Disk
hashusfb

Glossary added

Godot EngineTurkish

parça
3 months ago
hashusfb

Glossary added

Godot EngineTurkish

Parametre
3 months ago
hashusfb

Glossary added

Godot EngineTurkish

Geçersiz
3 months ago
Alcamez

Glossary added

Godot EngineTurkish

Sahne
4 months ago
Alcamez

Glossary added

Godot EngineTurkish

Düzenle
4 months ago
Alcamez

Glossary added

Godot EngineTurkish

sinyal
4 months ago
hcetin01

Glossary updated

Godot EngineTurkish

Düğme, Dokunaç, Buton
5 months ago
AntonSem

Glossary added

Godot EngineTurkish

Başlık
9 months ago
AntonSem

Glossary added

Godot EngineTurkish

Rehber
9 months ago
AntonSem

Glossary added

Godot EngineTurkish

Yükleme
9 months ago
Browse all glossary changes