Source Translation
Add Dodaj
Add Script Dodaj skrypt
Animation Frames Klatki animacji
Build Project Zbuduj projekt
Create Utwórz
Display Wyświetlanie
Editor Edytor
Frame Klatka
Frames Klatki
Height Wysokość
Inspector Inspektor
Language Język
Load Załaduj
Node Węzeł
Panel Panel
Project Projekt
Project Settings Ustawienia projektu
Sample sampel (audio)
Save Zapisz
Scale Skala
Scene Scena
Script Variables Zmienne skryptu
Shape Kształt
Signal Sygnał
Singleton Singleton
Target Cel
Wait Time Czas oczekiwania
Width Szerokość
Window Okno
When User Action Detail Object
3 months ago rolf Glossary added Godot Engine/Polish
Cel
3 months ago rolf Glossary added Godot Engine/Polish
Klatka
3 months ago rolf Glossary added Godot Engine/Polish
Zbuduj projekt
3 months ago rolf Glossary added Godot Engine/Polish
Zmienne skryptu
3 months ago rolf Glossary added Godot Engine/Polish
Język
3 months ago rolf Glossary added Godot Engine/Polish
Utwórz
3 months ago rolf Glossary added Godot Engine/Polish
Dodaj skrypt
3 months ago rolf Glossary added Godot Engine/Polish
Kształt
3 months ago rolf Glossary added Godot Engine/Polish
Skala
3 months ago rolf Glossary added Godot Engine/Polish
Klatki animacji
Browse all glossary changes