Source Translation
action handling
addon tillegg
Anim Anim
application applikasjon
attach fest
audio lyd
builtin innebygd
builtin innebygget
bypass omgå
Change Endre
change skifte
clear tømme
clear fjerne
clear nullstille
config innstillinger
config konfigurasjon
contributor bidragsyter
create opprett
current gjeldende
custom tilpasset
defer utsett
deferred utsatt
delete slett
dependency avhengighet
dictionary ordliste
disable deaktiver
Edit Rediger
edited redigert
editor tekstverktøy
editor redigeringsverktøy
editor editor
enable aktiver
end of file filslutt
executable kjørbar fil
failed mislyktes
fix reparer
fix fiks
folder mappe
frame bilde
frame frame
guide veileder
indent innrykk
Insert Sett inn
invalid ugyldig
item ting
layer lag
layout oppsett
loading innlasting
loading laster inn
loop løkke