Source Translation
action toiminto
action toimenpide
advanced edistynyt
anim animaatio
anim track animaatioraita
animation animaatio
application sovellus
assign sijoittaa
assign asettaa
audio bus ääniväylä
auto-completion automaattitäydennys
bake kehittää
blend sulauttaa (huom. animaatioissa)
blend sekoittaa (huom. polygoneja)
breakpoint keskeytyskohta
built-in sisäänrakennettu
bus väylä
button painike
call kutsu
callback vastakutsu
capsule kapseli
child ali-
children alisolmut
class luokka
clear tyhjentää
click napsauttaa
clipboard leikepöytä
col sarake
collapse tiivistää
column sarake
constant vakio
container säilö
context menu pikavalikko
contextual asiayhteydellinen
corrupted vioittunut
curve käyrä
custom räätälöity
custom mukautettu
debugger debuggeri
default oletus
defer lykätä
deferred lykätty
description kuvaus
dictionary hakurakenne
directory hakemisto
disable poistaa käytöstä
dock telakka
drop-down menu alasvetovalikko
duplicate kahdentaa
edit muokata