Source Translation
AnimationPlayer AnimationSpiller
Connect Forbind
Connection Forbindelse
Connections Forbindelser
Constants Konstanter
Debug Fejlfinde
Deploy Indsætte
Disconnect Frakoble
Edit Redigere
Editor Redaktør
File Manager Filhåndtering
Folder Mappe
Interp Interpolation
Layout Opsætning
Method Metode
Object Objekt
Plugin Tilslutning
Properties Egenskaber
Tab Faneblad
Template Skabelon
TileSet Flisesæt
Track Spor
Track path Sporsti
Wrap Vikle