Source Translation
connector połączenie
edge gałąź
fold zwijać
node węzeł
slide slajd
spotlight światło punktowe