Source Translation
audiosink ääninielu
compilation kokoelma
compositing support visuaalinen tehoste
Crossfade Ristiinhäivytys
Custom Mukautettu
detection tunnistus
device laite
duration kesto
Enable Ota käyttöön
Equalizer Taajuuskorjain
file-based tiedostopohjaista
Focus Kohdista
GUI käyttöliittymä
Limit log output Rajoita lokin tuloste
pipeline nielunputki
plugin liitännäinen, laajennos
regex säännöllinen lauseke
sink nielu
tab välilehteen
Tag Tunniste
Tags Tunnisteet
Toggle Vaihda
track kappale
type tyyppi
use Käytä
lahtis

Glossary added

ExaileFinnish

kappale
5 days ago
lahtis

Glossary added

ExaileFinnish

nielunputki
5 days ago
lahtis

Glossary added

ExaileFinnish

Mukautettu
5 days ago
lahtis

Glossary added

ExaileFinnish

tunnistus
5 days ago
lahtis

Glossary added

ExaileFinnish

kokoelma
5 days ago
lahtis

Glossary added

ExaileFinnish

Käytä
5 days ago
lahtis

Glossary added

ExaileFinnish

tiedostopohjaista
5 days ago
lahtis

Glossary updated

ExaileFinnish

liitännäinen, laajennos
5 days ago
lahtis

Glossary updated

ExaileFinnish

ääninielu
5 days ago
lahtis

Glossary added

ExaileFinnish

nielu
5 days ago
Browse all glossary changes