Source Translation
ALTERNATIVE ALTERNATIV
BACK TO BASICS DET GRUNNLEGGENDE
BEWARE PASS PÅ
BEWARE OBS
bug feil
catch-up course oppfriskningskurs
CAUTION VÆR VARSOM
CAUTION PASS PÅ
COMMUNITY FELLESSKAP
COMPLEMENTS SUPPLEMENT
configuration oppsett
configure sette opp
configuring sette opp
CULTURE KULTUR
Debian policy DEBIAN-RETNINGSLINJENE
display manager skjermstyrer
enforcement håndheving
EXTRA EKSTRA
free software fri programvare
general resolution plenumsvedtak
GOING FURTHER FOR VIDEREKOMMENDE
IN PRACTICE I PRAKSIS
Long Term Support langvarig støtte
note merk
NOTE MERK
parameters parametere
POLICY REGEL
preseed forhåndsutfylling
QUICK LOOK RASK TITT
Release Manager utgivelsesadministrator
SECURITY SIKKERHET
server tjener
SPECIFIC CASE KONKRET SAK
SPECIFIC CASE KONKRET SAK
tag merkelapp
team gruppe
THE BROADER VIEW OVERSIKTEN
The Falcot Corp administrators Falcot Corp-administratorene
TIP TIPS
TOOL VERKTØY
TOOLS VERKTØY
VOCABULARY ORDFORRÅD