Source Translation
AC ША
Action points Одиниці кроків
Andor Ендор
AP ОК
Arcir Арсір
attack chance шанс атаки
attack cost вартість атаки
attack damage пошкодження від атаки
attacker нападник
Audir Одір
bastard виродок
BC ШБ
Benradas Бенрадас
berserker rage лють берсерку
block chance шанс блоку
blood disorders захворювання крові
bludgeoning weapon зброя ударно-роздрібнюючої дії
bonemeal кісткове борошно
Calomyran Secrets Секрети Каломирану
Castle Geomyr Замок Геомира
critical skill навик критичного удару
Crossglen Кросглен
damage пошкодження
damage potential потенціал пошкодження
damage resistance опір пошкодженню
Dazed Приголомшення
decree указ
Elythara Елітара
equipment спорядження
Experience points Одиниці досвіду
Extraordinary Надзвичайний
Fallhaven Фолгевен
Fatigue Втома
Feygard Фейгард
food poisoning харчове отруєння
for every skill level для кожного рівня навику
Gaela Гела
Gandir Гандір
Gruil Грюл
Health points Одиниці здоров'я
hide armor обладунки схову
HP ОЗ
insect wings комашині крильця
Irdegh Ірдеґ
Irogotu Іроготу
Jan Ян
Kazaul Казаул
Larcal Ларкал
Leonid Леонід
Leta Лета
When User Action Detail Object
a month ago ___ Glossary added Andor's Trail/Ukrainian
Ларкал
a month ago ___ Glossary added Andor's Trail/Ukrainian
Бенрадас
a month ago ___ Glossary added Andor's Trail/Ukrainian
Секрети Каломирану
a month ago ___ Glossary added Andor's Trail/Ukrainian
Елітара
a month ago ___ Glossary added Andor's Trail/Ukrainian
Арсір
a month ago ___ Glossary added Andor's Trail/Ukrainian
Ян
a month ago ___ Glossary added Andor's Trail/Ukrainian
Хай Тінь буде з тобою.
a month ago ___ Glossary added Andor's Trail/Ukrainian
Іроготу
a month ago ___ Glossary added Andor's Trail/Ukrainian
виродок
a month ago ___ Glossary added Andor's Trail/Ukrainian
Гандір
Browse all glossary changes