Source Translation
%1$d %1$d
%1$d %1$d
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 3
accuracy hassasiyet
adventurer maceracı
AP Aksiyon puanı
base temel
Blackwater Karasu
by the Shadow Gölge aşkına
Can you tell me your story again? Bana hikayeni tekrar anlatabilir misin?
chest göğüs
combat dövüş
dialog box diyalog kutusu
encounter karşılaşma
enemy düşman
experience deneyim
health point sağlık puanı
HP SP
HP sağlık puanı
item eşya
loot ganimet
mischief fesatlık
monster yaratık
move hareket
No, not yet. Hayır, henüz değil.
pouch kese
rage hiddet
slot pozisyon
smith demirci
what brings you here seni buraya hangi rüzgar attı