When User Action Detail Object
21 hours ago None Committed changes Simple Weather/Strings - Swedish
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Välj en app
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Ange stadens namn
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Snö, mm
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Tryck, hPa
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Temperatur
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Vind
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Regn
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Du kan ange en ny stad och lägga till den i listan över sparade städer
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Ta bort från de extra städerna som visas i appen
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Du kan ange din egen OpenWeatherMap-API-nyckel och bidra till att minska belastningen från min API-nyckel.

AKTA DIG: att ange en fel API-nyckel kan leda till oönskade åtgärder. Gör detta på egen risk
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Välj en önskad temperaturenhet som du vill se temperaturen i
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Uppdateringsintervall
yesterday Jonatan Nyberg Translation changed Simple Weather/Strings - Swedish
Temperaturenhet
yesterday Jonatan Nyberg Translation changed Simple Weather/Strings - Swedish
Temperatur
yesterday Jonatan Nyberg Translation changed Simple Weather/Strings - Swedish
Temperatur
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Temperaturenhet
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Temperatur
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Internetåtkomst måste aktiveras för att visa väderdata
yesterday Jonatan Nyberg New translation Simple Weather/Strings - Swedish
Svep från toppen för att uppdatera