When User Action Detail Object
3 months ago None Committed changes NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
3 months ago Allan Nordhøy Marked for edit NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Åpne kort
3 months ago Allan Nordhøy New translation NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Fargevalg
3 months ago Allan Nordhøy New translation NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Fargevalg
3 months ago Allan Nordhøy New translation NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Åpne kort
4 months ago None Committed changes NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
4 months ago Allan Nordhøy Comment added NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
4 months ago Allan Nordhøy New translation NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Æresgalleri
4 months ago Allan Nordhøy New translation NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Æresgalleri
4 months ago Allan Nordhøy New translation NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Velg tjeneren som skal vise poengsummene
4 months ago Allan Nordhøy New translation NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Forstum taleutdata
4 months ago Allan Nordhøy New translation NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Sett talelydstyrken
4 months ago Allan Nordhøy New translation NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Bunken
4 months ago Allan Nordhøy New translation NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Finn kjørbar NetMauMau-tjenerfil
4 months ago Allan Nordhøy New translation NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Velg farge å spille runden med
4 months ago Allan Nordhøy Translation changed NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Velg farge å spille runden med
4 months ago Allan Nordhøy Comment added NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
4 months ago Allan Nordhøy New translation NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Kan ikke åpne %1
4 months ago Allan Nordhøy New translation NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
Valgt bilde vil ikke bli godtatt av tjeneren.
Det er enten for stort, eller i et ustøttet bildeformat.
4 months ago Allan Nordhøy New translation NetMauMau/Qt-Client - Norwegian Bokmål
<html><body>Vil du virkelig slette tjeneren
<b>%1</b>?</body></html>