When User Action Detail Object
a year ago napcok Translation completed FSearch/Translations - Polish
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
Użyj jednostek binarnych zamiast jednostek dziesiętnych
a year ago none Committed changes FSearch/Translations - Polish
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
_Kopiuj ścieżkę
a year ago none Resource update FSearch/Translations - Polish
a year ago napcok Translation completed FSearch/Translations - Polish
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
%'d wyniki
a year ago none Committed changes FSearch/Translations - Polish
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
Ukryj wyniki gdy kwerenda jest pusta
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
Pusta baza danych
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
C_ut
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
FSearch
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
Otwórz pliki w Menedżerze plików
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
Otwórz za pomocą innej aplikacji
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
Otwórz plik(i)
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
Przenoszenie plików do kosza...
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
Usuwanie plików...
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
pliki?
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
Na pewno chcesz usunąć
a year ago napcok New translation FSearch/Translations - Polish
Narzędzie wyszukiwania, koncentrujące się na wydajności i zaawansowanych funkcjach