When User Action Detail Object
a year ago kristjanrats Translation completed Debian Installer/sublevel3 - Estonian
a year ago kristjanrats Committed changes Debian Installer/sublevel3 - Estonian
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
Nurjus iSCSI objekti ${TARGET} sisselogimine portaalis ${PORTAL}.
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
iSCSI objektid portaalis ${PORTAL}:
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
iSCSI objekte ei leitud portaalis ${PORTAL}.
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
iSCSI objekte ei tuvastatud
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
Sisesta vastuvõetav parool, mille iSCSI objekt peaks pakkuma.
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
iSCSI objekti parool portaalis ${PORTAL}:
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
Mõnes keskkonnas peab iSCSI objekt autentima algatajat ja ka vastupidi. Kui see on praegune olukord, siis sisesta vastuvõetav kasutajanimi, mille objekt peaks pakkuma. Vastasel korral jäta tühjaks.
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
iSCSI objekti kasutajanimi portaalis ${PORTAL}:
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
Sonora
a year ago none Committed changes Debian Installer/sublevel3 - Estonian
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
Sisesta algataja parool, mis on vajalik autentimiseks selles iSCSI objektis.
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
iSCSI algataja parool portaalis ${PORTAL}:
a year ago kristjanrats Translation changed Debian Installer/sublevel3 - Estonian
${PORTAL} iSCSI algataja kasutajanimi portaalis ${PORTAL}:
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
Mõned iSCSI objektid nõuavad, et algataja (klient) autendiks end kasutajanime ja parooliga. Kui see on vajalik antud objektiga, siis sisesta kasutajanimi siia. Vastasel korral jäta see tühjaks.
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
${PORTAL} iSCSI algataja kasutajanimi:
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
Sisesta iSCSI objektide skanneerimiseks IP aadress. Kui soovid kasutada mõnda muud porti (vaikimisi port on 3260), siis kasuta kuju "IP:port". Näiteks "1.2.3.4:3261".
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
iSCSI objekti portaali aadress:
a year ago kristjanrats New translation Debian Installer/sublevel3 - Estonian
Lähtepakkide repositooriumid loetletakse vaikimisi failis /etc/apt/sources.list (vastavate "deb-src" ridadega) nii, et "apt-get source" töötab. Kui sa seda funktsiooni ei soovi, siis saad keelata need kirjed ja säästa "apt-get update" operatsioonide ajal võrgukasutust.