None

New alert

GNUSim8085 / Translations

Broken repository browser URL 5 days ago
None

New alert

GNUSim8085 / Translations

Broken repository browser URL 9 days ago
None

Received repository notification

GNUSim8085 / Translations

GitHub: https://github.com/GNUSim8085/GNUSim8085, master a month ago
None

Pushed changes

GNUSim8085 / Translations

Pushed changes a month ago
None

Committed changes

GNUSim8085 / TranslationsPolish

Committed changes a month ago
mbiesiad

Marked for edit

GNUSim8085 / TranslationsPolish

_Reset
_Reset
a month ago
mbiesiad

Suggestion added

GNUSim8085 / TranslationsPolish

_File
_Plik
a month ago
mbiesiad

Suggestion added

GNUSim8085 / TranslationsPolish

The tutorial file, asm-guide.txt, was not found. It should be present in directory -
Plik samouczka, asm-guide.txt, nie został znaleziony. Powinien być obecny w katalogu -
a month ago
mbiesiad

New translation

GNUSim8085 / TranslationsPolish

Enter a valid number within range (0-255 / 0h-00FFh)
Wprowadź prawidłowy numer z zakresu (0-255 / 0h-00FFh)
a month ago
mbiesiad

New translation

GNUSim8085 / TranslationsPolish

Enter a valid number within range (0-65535 or 0h-FFFFh)
Wprowadź prawidłowy numer z zakresu (0-65535 lub 0h-FFFFh)
a month ago
mbiesiad

New translation

GNUSim8085 / TranslationsPolish

Enter a valid number within range
Wprowadź prawidłowy numer z zakresu
a month ago
mbiesiad

Suggestion added

GNUSim8085 / TranslationsPolish

Error in step in
Błąd w kroku
a month ago
mbiesiad

New translation

GNUSim8085 / TranslationsPolish

Error executing program
Błąd podczas wykonywania programu
a month ago
mbiesiad

Suggestion added

GNUSim8085 / TranslationsPolish

Program has errors. Check the Message pane.
Program zawiera błędy. Sprawdź okienko wiadomości.
a month ago
mbiesiad

New translation

GNUSim8085 / TranslationsPolish

Select font
Wybierz czcionkę
a month ago
None

Received repository notification

GNUSim8085 / Translations

GitHub: https://github.com/GNUSim8085/GNUSim8085, master a month ago
None

Pushed changes

GNUSim8085 / Translations

Pushed changes a month ago
mbiesiad

New string to translate

GNUSim8085 / TranslationsPolish

New string to translate a month ago
mbiesiad

Added new language

GNUSim8085 / TranslationsPolish

Polish a month ago
mbiesiad

Committed changes

GNUSim8085 / TranslationsPolish

Committed changes a month ago

Search