When User Action Detail Object
8 months ago none Committed changes Monkeysphere/monkeysign - Norwegian Bokmål
8 months ago kingu Translation changed Monkeysphere/monkeysign - Norwegian Bokmål
fant ingen forvalgt nøkkel funnethemmelig nøkkel, avbryter.
8 months ago none Resource update Monkeysphere/monkeysign - Norwegian Bokmål