None

Committed changes

Nutty / TranslationsMarathi

Committed changes 10 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

Protocol
प्रोटोकॉल
11 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

Refresh Ports results
रिफ्रेश पोर्ट परिणाम
11 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

All active ports scanned.
सर्व सक्रिय पोर्ट स्कॅन केले.
11 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

Ports
पोर्ट
11 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

Unknown Date. Please click Refresh Button to perform Speed Test
अज्ञात तारीख. कृपया वेग चाचणी करण्यासाठी रीफ्रेश बटणावर क्लिक करा
11 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

Refresh Speed Test Results
गती चाचणी निकाल रिफ्रेश करा
11 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

Download Speed
डाऊनलोड गती
11 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

Upload Speed
अपलोड गती
11 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

No speed test has been done
वेगवान चाचणी घेण्यात आलेली नाही
11 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

Internet Speed : Results from test on
इंटरनेट वेग: चाचणी चालू पासून निकाल
11 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

3rd Packet Time
3 रा पॅकेट वेळ
11 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

2nd Packet Time
2 रा पॅकेट वेळ
11 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

1st Packet Time
1 ला पॅकेट वेळ
11 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

Route times to Host (in milliseconds):
होस्टसाठी मार्ग वेळा (मिलीसेकंदात):
11 days ago
josprachi

New translation

Nutty / TranslationsMarathi

Nutty needs authentication to perform this action, please provide your password to continue.
ही क्रिया करण्यासाठी नटीला प्रमाणीकरण आवश्यक आहे, कृपया सुरू ठेवण्यासाठी आपला संकेतशब्द प्रदान करा.
11 days ago
None

Committed changes

Nutty / TranslationsMarathi

Committed changes 2 weeks ago
josprachi

Translation changed

Nutty / TranslationsMarathi

Results:
परिणाम:
2 weeks ago
josprachi

Translation uploaded

Nutty / TranslationsMarathi

Server Name
सर्व्हर नाव
2 weeks ago
josprachi

Translation uploaded

Nutty / TranslationsMarathi

Speed
वेग
2 weeks ago

Search