When User Action Detail Object
5 days ago None Committed changes Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
6 days ago Allan Nordhøy Marked for edit Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
Kunne ikke korrigere melding, siden du ikke er tilkoblet.
6 days ago Allan Nordhøy New translation Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
Kunne ikke korrigere melding, siden du ikke er tilkoblet.
6 days ago LNJ Resource update Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
3 months ago None Committed changes Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
3 months ago Allan Nordhøy New translation Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
Fil
3 months ago LNJ Resource update Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
5 months ago None Committed changes Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
5 months ago Allan Nordhøy New translation Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
gå til overnevnt mappe
5 months ago Allan Nordhøy Comment added Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
5 months ago Allan Nordhøy New translation Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
Kunne ikke sende fil, som resultat av å ikke være tilkoblet.
5 months ago Allan Nordhøy New translation Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
Lukk
5 months ago Allan Nordhøy Translation changed Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
gå til overnevnt mappe
5 months ago Allan Nordhøy New translation Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
gå til overnevnt mappe
5 months ago Allan Nordhøy New translation Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
Velg en fil
5 months ago Allan Nordhøy New translation Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
Velg en fil
5 months ago Allan Nordhøy New translation Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
Annen fil
5 months ago Allan Nordhøy New translation Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
Dokument
5 months ago Allan Nordhøy New translation Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
Lyd
5 months ago Allan Nordhøy New translation Kaidan/Translations - Norwegian Bokmål
Video