None

New string to translate

Exaile / masterSwedish

New string to translate 3 months ago
None

Resource update

Exaile / masterSwedish

Resource update 3 months ago
None

Committed changes

Exaile / masterSwedish

Committed changes 7 months ago
tors42

New translation

Exaile / masterSwedish

Play time
Spelräknaretid
7 months ago
tors42

New translation

Exaile / masterSwedish

Language
Språk
7 months ago
tors42

New translation

Exaile / masterSwedish

Grouping
Gruppering
7 months ago
tors42

New translation

Exaile / masterSwedish

Comment
Kommentar
7 months ago
tors42

New translation

Exaile / masterSwedish

Album artist
av %(Album-artist)s
7 months ago
tors42

New translation

Exaile / masterSwedish

Enable full debugging of xl.event. Generates LOTS of output
Aktivera full felsökning av xl.event. Skapar MASSOR av utdata
7 months ago
tors42

New translation

Exaile / masterSwedish

Enable debugging of xl.event. Generates lots of output
Aktivera felsökning av xl.event. Skapar MASSORmassor av utdata
7 months ago
tors42

New translation

Exaile / masterSwedish

Mute or unmute the volume
Tystar eller aktiverar ljudet
7 months ago
tors42

New translation

Exaile / masterSwedish

Tags to retrieve from the current track; use with --format-query
TAGGARaggar att ta emot från det nuvarande spåret, använd med --format-
7 months ago
tors42

New translation

Exaile / masterSwedish

Retrieve the current playback state and track information as FORMAT
Hämtar den nuvarande uppspelningsstatusen och låtinformationen som FORMAT
7 months ago
tors42

New translation

Exaile / masterSwedish

Export the current playlist to LOCATION
Exporterar aktuell spellista till LOCATIONPLATS
7 months ago
tors42

New translation

Exaile / masterSwedish

Launch Exaile, optionally adding tracks specified by LOCATION to the active playlist. If Exaile is already running, this attempts to use the existing instance instead of creating a new one.
Starta Exaile, med möjlighet att lägga till spår från PLATS till den aktiva spellistan. Om Exaile redan körs, kommer detta att försöka använda den existerande instansen istället för att skapa en ny.
7 months ago
tors42

New translation

Exaile / masterSwedish

Usage: exaile [OPTION...] [LOCATION...]
Användning: exaile [ALTERNATIV]... [URIPLATS]
7 months ago
tors42

New contributor

Exaile / masterSwedish

New contributor 7 months ago
None

Resource update

Exaile / masterSwedish

Resource update a year ago
sjohannes

Resource update

Exaile / masterSwedish

Resource update a year ago
sjohannes

Resource update

Exaile / masterSwedish

Resource update a year ago

Search