When User Action Detail Object
11 days ago none New string to translate Liberapay/Core - Slovak
11 days ago none Resource update Liberapay/Core - Slovak
13 days ago none New string to translate Liberapay/Core - Slovak
13 days ago none Resource update Liberapay/Core - Slovak
2 weeks ago none New string to translate Liberapay/Core - Slovak
2 weeks ago none Resource update Liberapay/Core - Slovak
a month ago none New string to translate Liberapay/Core - Slovak
a month ago none Resource update Liberapay/Core - Slovak
a month ago none Resource update Liberapay/Core - Slovak
a month ago none Committed changes Liberapay/Core - Slovak
a month ago shamanjanek New translation Liberapay/Core - Slovak
Nedarujete používateľovi {username}.
a month ago shamanjanek New translation Liberapay/Core - Slovak
Začaté {timespan_ago_1}. Zrušené {timespan_ago_2}.
a month ago shamanjanek New translation Liberapay/Core - Slovak
Ďalšia platba {in_N_weeks_months_or_years}.
a month ago shamanjanek New translation Liberapay/Core - Slovak
Začatý {timespan_ago_1}. Upravený {timespan_ago_2}.
a month ago shamanjanek New translation Liberapay/Core - Slovak
Začatý {timespan_ago}.
a month ago shamanjanek New translation Liberapay/Core - Slovak
One
Našli sme {n} repozitár na vašom {platform} účte, {timespan_ago}.
Few
Našli smeList {n} repozitáreov bol importovaný na vašom {platform} účte, {timespan_ago}.
Other
a month ago shamanjanek New translation Liberapay/Core - Slovak
auto
a month ago shamanjanek New translation Liberapay/Core - Slovak
n/a
a month ago shamanjanek New translation Liberapay/Core - Slovak
Upravené {timespan_ago}
a month ago shamanjanek New translation Liberapay/Core - Slovak
Ak používate exotický prehliadač a nič sa nedeje tak {link_start}kliknite sem pre pokračovanie{link_end}.