None

Suggestion added

Guardian Project / CheckeyEnglish

No app entry found!
Tor newak
12 days ago
None

Committed changes

Guardian Project / CheckeyCzech

Committed changes a month ago
None

New alert

Guardian Project / Checkey

Repository has changes. a month ago
nicolaibiker

Translation changed

Guardian Project / CheckeyCzech

Checkey is a utility for getting information about the APKs that are installed on your device. Starting with a list of all of the apps that you have installed on your device, it will show you the APK signature with a single touch, and provides links to virustotal.com and androidobservatory.org to easily access the profiles of that APK. It will also let you export the signing certificate and generate ApkSignaturePin pin files for use with the TrustedIntents library.
Checkey je utilita na získávání informací o nainstalovaných aplikacích. Zobrazí seznam aplikací a umožní zobrazit APK signature jedním klikem. Poskytuje odkazy na virustotal.com a androidobservatory.org pro snadný přístup k profilům daných aplikací. Také umožňuje exportovat podpisový certifikát aplikace a generovat ApkSignaturePin pin pro použití s knihovnou TrustedIntents .
a month ago
Checkey is a utility for getting information about the APKs that are installed on your device. Starting with a list of all of the apps that you have installed on your device, it will show you the APK signature with a single touch, and provides links to virustotal.com and androidobservatory.org to easily access the profiles of that APK. It will also let you export the signing certificate and generate ApkSignaturePin pin files for use with the TrustedIntents library.
Checkey je utilita na získávání oinformací o nainstalovaných aplikacích. Zobrazí seznam aplikací a umožní zobrazit APK signature jedním klikem. Poskytuje odkazy na virustotal.com a androidobservatory.org pro snadný přístup k profilům daných aplikací. Také umožňuje exportovat podpisový certifikát aplikace a generovat ApkSignaturePin pin pro použití s knihovnou TrustedIntents .
a month ago
nicolaibiker

Translation changed

Guardian Project / CheckeyCzech

No app entry found!
Nenalezen žádný záznam aplikace.!
a month ago
No app entry found!
Nenalezen žádný záznam aplikace.
a month ago
Cannot make fingerprint of signing certificate!
Nelze vytvořit otisk podpisového certifikátu!
a month ago
Serial:
Sériové číslo:
a month ago
Issuer:
Vydavatel:
a month ago
Subject:
Předmět:
a month ago
Expires:
Expiruje:
a month ago
Created:
Vytvořeno:
a month ago
Version:
Verze:
a month ago
Target SDK Version:
Cílová verze SDK:
a month ago
Signature Type:
Typ podpisu:
a month ago
Key Type:
Typ klíče:
a month ago
Data Directory:
Adresář s daty:
a month ago
Public APK Path:
Veřejná cesta APK:
a month ago
APK Path:
Cesta APK:
a month ago

Search