Key English Polish State
action akcja
appliance obraz
appliances obrazy
at %(site_title)s na stronie %(site_title)s
audit log dziennik aktywności
authentication uwierzytelnianie
base file plik szablonu
branch gałąź
bugfixes. poprawki błędów
checks kontrolę
commit zatwierdzenie zmian
commit message komentarz (do) zatwierdzanych zmian
component komponent
components komponenty
dashboard kokpit
discovery odkrywanie
donate złóż darowiznę
donation darowizna
edit edytuj
editor link odsyłacz edytora