Context English Polish State
No known user None Żaden
User avatar Avatar użytkownika
This e-mail address is already in use. Please supply a different e-mail address. Ten adres e-mail jest już używany. Proszę wprowadzić inny adres e-mail.
This username is already taken. Please choose another. Ta nazwa użytkownika jest zajęta. Proszę wybrać inną.
Full name Imię i nazwisko
Public e-mail Publiczny adres e-mail
Component list: %s Lista komponentów: %s
E-mail Adres e-mail
You can add another e-mail address below. Możesz niżej dodać kolejny adres e-mail.
Subject Temat
Your name Twoje imię
Your e-mail Twój e-mail
Message Wiadomość
Please contact us in English, otherwise we might be unable to process your request. Skontaktuj się z nami w języku angielskim, w przeciwnym razie możemy nie być w stanie przetworzyć Twojego żądania.
Activation e-mail will be sent here. E-mail aktywacyjny zostanie wysłany tutaj.
Too many failed registration attempts from this location. Zbyt wiele nieudanych prób rejestracji z tej lokalizacji.
New password Nowe hasło
New password confirmation Potwierdzenie nowego hasła
Your password has been changed. Hasło zostało zmienione.
Question for a mathematics-based CAPTCHA, the %s is an arithmetic problem What is %s? Ile wynosi %s ?