Key English Galician
AboutForm
Replaces `%1` in the `A list of all known…`
bug-tracker xestor de problemas
AboutForm
Replaces `%2` in the `A list of all known…`
Writing Useful Bug Reports Escribindo informes de error útiles
AboutForm
Replaces `%1` in `See a full list of…`
contributors autores
ChatLog %1 is typing %1 está a escribir
Core
Error while sending friend request
Invalid Tox ID Tox ID non válida
Core
Error while sending friend request
You need to write a message with your request Ten que escribir unha mensaxe coa súa solicitude
Core
Error while sending friend request
Your message is too long! As súa mensaxe é longa de máis!
Core
Error while sending friend request
Friend is already added O contacto xa está engadido
FriendWidget
Menu to remove the friend from the friend list
Remove friend Eliminar contacto
NetCamView Tox video Vídeo de Tox
NetCamView Full Screen Pantalla Completa
NetCamView Toggle video preview Activar/desactivar previsualización de vídeo
NetCamView Mute audio Silenciar audio
NetCamView Mute microphone Silenciar micrófono
NetCamView Exit full screen Saír de pantalla completa
NotificationGenerator New message Nova mensaxe
NotificationGenerator New group message Novo grupo de mensaxes
NotificationGenerator Incoming file transfer Transferencia de ficheiro entrante
NotificationGenerator Group invite received Recibida invitación de grupo
NotificationGenerator Friend request received Recibiuse unha solicitude de contacto