Key English Galician State
AVForm Audio/Video Audio/Vídeo
AVForm Default resolution Resolución por defecto
AVForm Disabled Desactivado
AVForm Select region Escolla rexión
AVForm Screen %1 Pantalla %1
AVForm Audio Settings Axustes de Audio
AVForm Gain Ganancia
AVForm Playback device Dispositivo de reprodución de son
AVForm Capture device Dispositivo de gravación
AVForm Volume Volume
AVForm Video Settings Axustes de Vídeo
AVForm Video device Dispositivo de Vídeo
AVForm Set resolution of your camera.
The higher values, the better video quality your friends may get.
Note though that with better video quality there is needed better internet connection.
Sometimes your connection may not be good enough to handle higher video quality,
which may lead to problems with video calls.
Axuste a resolución da súa cámara.
Valores maiores fan que os contactos reciban mellor calidade de vídeo.
Porén, unha mellor calidade de vídeo require mellores conexións a internet.
De cando en vez a súa conexión poder non ser boa abondo para xestionar vídeo alta calidade,
o que pode provocar problemas cas vídeo chamadas.
AVForm Resolution Resolución
AVForm Rescan devices Volver a buscar dispositivos
AVForm Test Sound Proba de Son
AVForm Audio quality Calidade de Audio
AVForm High (64 kbps) Alta (64 kbps)
AVForm Medium (32 kbps) Media (32 kbps)
AVForm Low (16 kbps) Baixa (16 kbps)