English Hungarian
Executing external commands… Külső parancsok végrehajtása…
Connecting to %s via SSH… Csatlakozás ehhez: „%s” SSH-val…
Listening on port %i for an incoming %s connection… Várakozás egy %i porton bejövő %s kapcsolatra…
Resetting passwords, please wait… Jelszavak helyreállítása, várjon…
Reconnection attempt %d of %d… Újrakapcsolódási kísérlet: %d / %d…
Terminating… Befejezés…
Please wait… Kérjük várjon…