English Hungarian
Picking a terminal colouring file replaces the file: Válasszon egy terminál színező fájlt
Terminal content saved in Terminál tartalma mentve ide:
%d password changed. %d jelszó módosítva.
Total %i item. Összesen %i elem.
<tt><big>• command in PATH args %h
• /path/to/foo -options %h %u
• %h is substituted with the server name
• %t is substituted with the SSH server name
• %u is substituted with the username
• %U is substituted with the SSH username
• %p is substituted with Remmina profile name
• %g is substituted with Remmina profile group name
• %d is substituted with local date and time in ISO 8601 format
Do not run in background if you want the command to be executed before connecting.
</big></tt>
<tt><big>* parancs az ÚTVONAL argumentumokban %h
* /útvonal/ehhez -kapcsolók %h %u
* %h a kiszolgáló nevére lesz cserélve
* %t az SSH kiszolgáló nevére lesz cserélve
* %u a felhasználó nevére lesz cserélve
* %U az SSH felhasználónévre lesz cserélve
* %p a Remmina profilnévre lesz cserélve
* %g a Remmina profilcsoport nevére lesz cserélve
Ne futtassa a háttérben, ha a parancsot a kapcsolódás előtt akarja futtatni.
</big></tt>
Modem Modem
Used i.a. by terminal services in a smart card channel to distinguish client capabilities:
• < 4034: Windows XP base smart card functions
• 4034-7064: Windows Vista/7: SCardReadCache(),
SCardWriteCache(), SCardGetTransmitCount()
• >= 7065: Windows 8 and newer: SCardGetReaderIcon(),
SCardGetDeviceTypeId()
A terminál szolgáltatásokban használt az intelligens kártya csatornában a kliensek képességeinek megkülönböztetésére:
• < 4034: Windows XP alapú intelligens kártya funkciók
• 4034-7064: Windows Vista/7: SCardReadCache(), SCardWriteCache(),
SCardGetTransmitCount()
• >= 7065: Windows 8 és újabb: SCardGetReaderIcon(), SCardGetDeviceTypeId()
Connection timeout in ms Csatlakozás ehhez: „%s”…
Fingerprints and certificates Elfogadja a megváltozott tanúsítványt?
Automatically accept all fingerprints and certificates Elfogadja a megváltozott tanúsítványt?
Trust all fingerprints and certificates Elfogadja a megváltozott tanúsítványt?