English Hungarian
Connect via SSH from a new terminal Kapcsolódás SSH-val új terminálban
Open SFTP transfer… SFTP átvitel megnyitása…
Executing external commands… Külső parancsok végrehajtása…
Connecting to “%s”… Csatlakozás ehhez: „%s”…
Connecting to “%s” via SSH… Csatlakozás ehhez: „%s” SSH-val…
Awaiting incoming SSH connection on port %i… Várakozás bejövő SSH kapcsolatra a(z) %i porton…
The “%s” command is not available on the SSH server. %s parancs nem elérhető az SSH-kiszolgálón.
Could not run the “%s” command on the SSH server (status = %i). %s parancs nem futtatható az SSH-kiszolgálón (állapot = %i).
Could not run command. %s Nem sikerült futtatni a parancsot. %s
Connecting to %s via SSH… Csatlakozás ehhez: „%s” SSH-val…
Password Jelszó
Type in SSH username and password. Adja meg az SSH felhasználónevet és jelszót.
Fingerprint automatically accepted Az ujjlenyomat automatikusan elfogadásra kerül
Certificate details: Tanúsítvány részletek:
Subject: Tárgy:
Issuer: Kibocsátó:
Fingerprint: Ujjlenyomat:
Accept certificate? Elfogadja a tanúsítványt?
The certificate changed! Details: A tanúsítvány megváltozott! Részletek:
Old fingerprint: Régi ujjlenyomat: