Context English Swedish
microsoft-footer Microsoft is buying its way into schools
and universities by striking deals to train
teachers and students
Microsoft betalar skolor och högskolor
för att kunna träna lärare och elever