Context English Basque
amazon-title amazon amazon
amazon-footer Analyzed on a sufficient scale, behaviours that
might seem trivial can reveal a lot about your
personality, your expectations and your peers
Beharrezko eskalan aztertuta, jokaera arruntak
diruditenak zure izaera, itxaropen eta lagunen
inguruko informazio asko ezagutaraza dezake
apple-title Apple Apple
facebook-body CHOOSES
WHAT YOU
READ
IRAKURTZEN
DUZUNA
HAUTATZEN DU
facebook-title facebook facebook
facebook-footer Facebook selects the contents of your newsfeed
to analyze your reactions and confine you to
its filter bubble
Facebookek zure berri jarioaren edukiak hautatzen ditu
zure erreakzioak aztertu eta bere iragazki burbuilan
giltzapetzen zaitu
google-body FILTERS
YOUR
THOUGHTS
IRAGAZI
ZURE
PENTSAMENDUAK
microsoft-body FORMATS
YOUR
KIDS
ZURE
HAURRAK
FORMATZEATZEN DITU
google-title Google Google
google-footer Google filters your search results and YouTube
recommendations to analyze your reactions
and confine you to its filter bubble
Googlek zure bilaketa emaitzak eta YouTubeko
gomendioak iragazten ditu zure erreakzioak aztertu
eta bere iragazki burbuilan zu giltzapetzeko
apple-footer If you have an iOS or Android smartphone, Apple
and Google track, collect and analyze your location
without telling you or giving you a choice
iOS edo Android smartphone bat baduzu, Apple eta
Googlek zure kokapena jarraitu, bildu eta aztertzen du
zuri esan edo aukerarik eman gabe
amazon-body KNOWS
WHAT PRESENTS
YOU
ARE GETTING
BADAKIZKI
JASO BEHAR
DITUZUN
OPARIAK
apple-body KNOWS
WHERE YOUR
MOM
IS
BADAKI
ZURE
AMA
NON DEN
microsoft-title Microsoft Microsoft
microsoft-footer Microsoft is buying its way into schools
and universities by striking deals to train
teachers and students
Microsoftek eskola eta unibertsitatetarako
bidea erosten ari da irakasle eta ikasleak
trebatzeko akordioak eginez