English Norwegian Bokmål
privacy (vern av/rett til) privatliv/privatsfære