English Lithuanian
The standard TCP/IP server name on VM is TCPIP; on VIF it's $TCPIP. Note: IUCV must be enabled in the VM user directory for this driver to work and it must be set up on both ends of the communication. Standartinis TCP/IP serverio vardas VM sistemoje yra TCPIP, VIF sistemoje jis yra $TCPIP. Dėmesio: IUCV turi būti įjungtas VM vartotojų kataloge, kad ši tvarkyklė veiktų, ir ji turi būti sukonfigūruota abiejuose galuose.
The following direct access storage devices (DASD) are available. Please select each device you want to use one at a time. Yra prieinami šie laisvosios prieigos įrenginiai (direct access storage devices). Pasirinkite visus įrenginius, kuriuos norite naudoti vienu metu.