Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/units/?format=api&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 28,
  "next": null,
  "previous": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/units/?format=api",
  "results": [
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Cannot update netmetr settings."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Nelze aktualizovat nastavení NetMetru."
      ],
      "id_hash": -6507027896267688563,
      "content_hash": -6507027896267688563,
      "location": "reforis_netmetr/__init__.py:43",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 28,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 4,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312117/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 16312118,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?checksum=25b2649aa368358d",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312118/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "NetMetr measures your internet parameters like upload, download and response time."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "NetMetr měří parametry vašeho internetového připojení, například upload, download a dobu odezvy."
      ],
      "id_hash": 4126848272561853766,
      "content_hash": 4126848272561853766,
      "location": "js/src/NetMetr.js:23",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 2,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 11,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242589/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28242594,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?checksum=b94582a38ffbd546",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242594/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Enable Autostart to allow automatic measurement on specific daily hours that can be chosen."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Povolení Automatického spouštění umožňuje automaticky měřit v určité denní hodiny, které si lze zvolit."
      ],
      "id_hash": -8230511598732485116,
      "content_hash": -8230511598732485116,
      "location": "js/src/Settings/AutostartForm/AutostartForm.js:36",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 6,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 14,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242590/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28242595,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?checksum=dc7594eddd15e04",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242595/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "The requested start time is approximate. The measurement will start about the selected hour (time is no exact due to load distribution)."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Požadovaný čas spuštěný je přibližný. Měření začne okolo vybrané hodiny (čas není přesný, aby se rozložila zátěž)."
      ],
      "id_hash": -2630030909106116129,
      "content_hash": -2630030909106116129,
      "location": "js/src/Settings/AutostartForm/AutostartForm.js:56",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 8,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 22,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242591/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28242596,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?checksum=5b8040d29a6ea9df",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242596/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "No tests have been performed lately. Try to start a new test or re-download data."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "V poslední době neproběhly žádné testy. Zkuste spustit nový test nebo znovu stáhnout data."
      ],
      "id_hash": 1731780655354587499,
      "content_hash": 1731780655354587499,
      "location": "js/src/SpeedTest/Results/ResultsTable.js:53",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 25,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 15,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242593/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 28242598,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?checksum=98088554a74da96b",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242598/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Enable Autostart"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Povolit automatické spouštění"
      ],
      "id_hash": -8804054560513371972,
      "content_hash": -8804054560513371972,
      "location": "js/src/Settings/AutostartForm/AutostartForm.js:41",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 7,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 2,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/31319455/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 31319458,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?checksum=5d1b705e97150bc",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/31319458/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "Select Autostart Hours"
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Vybrat hodiny pro automatické spouštění"
      ],
      "id_hash": 5886360838934371323,
      "content_hash": 5886360838934371323,
      "location": "js/src/Settings/AutostartForm/AutostratHoursForm.js:29",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 11,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 3,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/31319456/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 31319459,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?checksum=d1b08dfee8741bfb",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/31319459/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    },
    {
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?format=api",
      "source": [
        "For more information you need to enter your sync code <strong>${syncCode}</strong> <a href=\"${NETMETR_MY_URL}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferer\">here<sup><i class=\"fas fa-external-link-alt fa-xs ml-1\"></i></sup></a>."
      ],
      "previous_source": "",
      "target": [
        "Pro více informace potřebujete vložit synchronizační kód <strong>${syncCode}</strong> <a href=\"${NETMETR_MY_URL}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferer\">zde<sup><i class=\"fas fa-external-link-alt fa-xs ml-1\"></i></sup></a>."
      ],
      "id_hash": 8105580608636455990,
      "content_hash": 8105580608636455990,
      "location": "js/src/SpeedTest/LinkToMyNetmetr.js:21",
      "context": "",
      "note": "",
      "flags": "",
      "state": 20,
      "fuzzy": false,
      "translated": true,
      "approved": false,
      "position": 12,
      "has_suggestion": false,
      "has_comment": false,
      "has_failing_check": false,
      "num_words": 20,
      "source_unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/31319457/?format=api",
      "priority": 100,
      "id": 31319460,
      "web_url": "https://hosted.weblate.org/translate/turris/reforis-netmetr-plugin/cs/?checksum=f07cce9e4c120c36",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/units/31319460/?format=api",
      "explanation": "",
      "extra_flags": ""
    }
  ]
}