Translation projects API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/projects/turris/changes/?format=api&page=704
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 15046,
  "next": "https://hosted.weblate.org/api/projects/turris/changes/?format=api&page=705",
  "previous": "https://hosted.weblate.org/api/projects/turris/changes/?format=api&page=703",
  "results": [
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/59393874/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/healthcheck-system/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/healthcheck-system/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-27T21:15:53.015679+01:00",
      "action": 5,
      "target": "Zmeny v týchto súboroch z týchto balíkov sa pri ďalších aktualizáciách vymažú:",
      "id": 15080976,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15080976/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/59393873/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/healthcheck-system/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/healthcheck-system/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-27T21:16:07.130691+01:00",
      "action": 2,
      "target": "Žiadne súbory z balíčkov neboli zmenené, takže ďalšia aktualizácia tieto zmeny nevymaže.",
      "id": 15081055,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15081055/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/59393875/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/healthcheck-system/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/healthcheck-system/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-27T21:19:19.153618+01:00",
      "action": 5,
      "target": "Mali by ste odstrániť zmeny preinštalovaním dotknutých balíčkov a preskúmať alternatívny prístup k všetkému, čo sa snažíte dosiahnuť.\nVäčšina balíčkov poskytuje spôsob, ako pridať konfiguráciu bez potreby úprav koreňového konfiguračného súboru. Hľadajte priečinky s príponou '.d'.\nAk upravujete nejaký druh skriptu, mali by ste zvážiť odoslanie svojej zmeny do upstreamu. V každom prípade ide o open-source.",
      "id": 15081219,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15081219/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/59393876/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/healthcheck-system/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/healthcheck-system/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-27T21:20:19.142964+01:00",
      "action": 5,
      "target": "Kontrola nenašla v systéme žiadne blokové zariadenie ATA/SATA/NVMe. Pravdepodobne takéto zariadenie nie je pripojené.",
      "id": 15081230,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15081230/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/59393859/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/healthcheck-system/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/healthcheck-system/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-27T21:20:53.963753+01:00",
      "action": 2,
      "target": "Procesy využívajúce najviac pamäte:",
      "id": 15081238,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15081238/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/turris-auth/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/turris-auth/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:00:37.797773+01:00",
      "action": 48,
      "target": "",
      "id": 15109874,
      "action_name": "Added new language",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109874/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/turris-auth/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/turris-auth/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:00:37.962827+01:00",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 15109875,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109875/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/turris-auth/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/turris-auth/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:00:37.985930+01:00",
      "action": 44,
      "target": "",
      "id": 15109876,
      "action_name": "New strings to translate",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109876/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/60106530/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/turris-auth/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/turris-auth/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:01:15.478592+01:00",
      "action": 5,
      "target": "Авторизоваться",
      "id": 15109879,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109879/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/14489672/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:05:33.661868+01:00",
      "action": 2,
      "target": "Неправильный пароль.",
      "id": 15109887,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109887/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/60106531/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/turris-auth/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/turris-auth/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:05:33.777454+01:00",
      "action": 5,
      "target": "Неправильный пароль.",
      "id": 15109888,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109888/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/60106532/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/turris-auth/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/turris-auth/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:05:43.058647+01:00",
      "action": 5,
      "target": "Пароль",
      "id": 15109890,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109890/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/60106533/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/turris-auth/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/turris-auth/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:05:53.577673+01:00",
      "action": 5,
      "target": "Авторизоваться",
      "id": 15109891,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109891/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/60106534/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/turris-auth/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/turris-auth/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:06:23.581164+01:00",
      "action": 5,
      "target": "Вы подключены по небезопасному протоколу!",
      "id": 15109896,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109896/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/healthcheck/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/healthcheck/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:07:06.666114+01:00",
      "action": 48,
      "target": "",
      "id": 15109901,
      "action_name": "Added new language",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109901/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/healthcheck/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/healthcheck/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:07:06.910948+01:00",
      "action": 0,
      "target": "",
      "id": 15109902,
      "action_name": "Resource update",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109902/?format=api"
    },
    {
      "unit": null,
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/healthcheck/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/healthcheck/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:07:07.110251+01:00",
      "action": 44,
      "target": "",
      "id": 15109903,
      "action_name": "New strings to translate",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109903/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/60106536/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/healthcheck/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/healthcheck/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:07:24.242125+01:00",
      "action": 5,
      "target": "Проверка работоспособности системы.",
      "id": 15109908,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109908/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/60106537/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/healthcheck/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/healthcheck/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:07:34.060573+01:00",
      "action": 5,
      "target": "Список всех доступных проверок",
      "id": 15109909,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109909/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/60106538/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/healthcheck/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/healthcheck/ru/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/alenshin/?format=api",
      "timestamp": "2021-11-30T07:07:43.272711+01:00",
      "action": 5,
      "target": "Вывод в формате данных JSON",
      "id": 15109910,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/15109910/?format=api"
    }
  ]
}