Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/changes/?format=api&page=23
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 487,
  "next": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/changes/?format=api&page=24",
  "previous": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/changes/?format=api&page=22",
  "results": [
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242693/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:49:29.780629+02:00",
      "action": 5,
      "target": "V poslednom čase neprebehli žiadne testy. Skúste spustiť nový test alebo znovu stiahnuť dáta.",
      "id": 11126830,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126830/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312604/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:50:06.060719+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Nastavenia NetMetra sa nedajú aktualizovať.",
      "id": 11126838,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126838/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312582/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-16T16:19:57.279139+02:00",
      "action": 2,
      "target": "Nastavenia automatického spúšťania",
      "id": 11133094,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11133094/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242690/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-16T16:20:26.891281+02:00",
      "action": 2,
      "target": "Povolenie automatického spúšťania umožňuje vykonávať automatické merania v nastavených časoch.",
      "id": 11133098,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11133098/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242691/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-16T16:20:51.442391+02:00",
      "action": 2,
      "target": "Požadovaný čas spustenia je približný. Meranie sa spustí v priebehu určenej hodiny (čas nie je presný kvôli rozloženiu záťaže).",
      "id": 11133102,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11133102/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/31319517/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-16T16:21:54.361001+02:00",
      "action": 2,
      "target": "Viac informácií môžete získať po vložení synchroniczačného kódu <strong>${syncCode}</strong> <a href=\"${NETMETR_MY_URL}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferer\">sem<sup><i class=\"fas fa-external-link-alt fa-xs ml-1\"></i></sup></a>.",
      "id": 11133118,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11133118/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/31319517/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-16T16:22:16.071769+02:00",
      "action": 2,
      "target": "Viac informácií získate po vložení synchronizačného kódu <strong>${syncCode}</strong> <a href=\"${NETMETR_MY_URL}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferer\">sem<sup><i class=\"fas fa-external-link-alt fa-xs ml-1\"></i></sup></a>.",
      "id": 11133124,
      "action_name": "Translation changed",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11133124/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312628/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sv/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/Umeaboy/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/Umeaboy/?format=api",
      "timestamp": "2021-09-25T04:40:54.012041+02:00",
      "action": 45,
      "target": "",
      "id": 12934384,
      "action_name": "New contributor",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/12934384/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312628/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sv/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/Umeaboy/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/Umeaboy/?format=api",
      "timestamp": "2021-09-25T04:40:54.021418+02:00",
      "action": 5,
      "target": "N/A",
      "id": 12934385,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/12934385/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312629/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sv/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/Umeaboy/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/Umeaboy/?format=api",
      "timestamp": "2021-09-25T04:47:04.615420+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Detaljer",
      "id": 12934529,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/12934529/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312605/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sv/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/Umeaboy/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/Umeaboy/?format=api",
      "timestamp": "2021-09-25T04:58:55.397634+02:00",
      "action": 5,
      "target": "NetMetr",
      "id": 12934743,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/12934743/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312627/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sv/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/Umeaboy/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/Umeaboy/?format=api",
      "timestamp": "2021-09-25T05:00:41.542376+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Länk",
      "id": 12934752,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/12934752/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242649/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/ja/?format=api",
      "user": null,
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/anonymous/?format=api",
      "timestamp": "2021-09-27T10:58:22.162870+02:00",
      "action": 4,
      "target": "NetMetrは、アップロード、ダウンロード、応答時間などのインターネットパラメータを測定します。",
      "id": 12969301,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/12969301/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312365/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/ja/?format=api",
      "user": null,
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/anonymous/?format=api",
      "timestamp": "2021-09-27T10:58:39.149293+02:00",
      "action": 4,
      "target": "スピードテスト",
      "id": 12969304,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/12969304/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312366/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/ja/?format=api",
      "user": null,
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/anonymous/?format=api",
      "timestamp": "2021-09-27T10:58:49.945644+02:00",
      "action": 4,
      "target": "自動起動の設定",
      "id": 12969306,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/12969306/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312367/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/ja/?format=api",
      "user": null,
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/anonymous/?format=api",
      "timestamp": "2021-09-27T10:59:00.930076+02:00",
      "action": 4,
      "target": "オートスタート",
      "id": 12969307,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/12969307/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242650/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/ja/?format=api",
      "user": null,
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/anonymous/?format=api",
      "timestamp": "2021-09-27T10:59:56.408776+02:00",
      "action": 4,
      "target": "オートスタートを有効にすると、毎日の特定の時間に自動測定ができるようになります。",
      "id": 12969324,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/12969324/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/31319491/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/ja/?format=api",
      "user": null,
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/anonymous/?format=api",
      "timestamp": "2021-09-27T11:00:07.770268+02:00",
      "action": 4,
      "target": "オートスタートの有効化",
      "id": 12969327,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/12969327/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242651/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/ja/?format=api",
      "user": null,
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/anonymous/?format=api",
      "timestamp": "2021-09-27T11:00:19.145526+02:00",
      "action": 4,
      "target": "要求された開始時刻はおおよそのものです。測定は選択された時間帯に開始されます(負荷分散のため時間は正確ではありません)。",
      "id": 12969329,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/12969329/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312369/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/ja/?format=api",
      "user": null,
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/anonymous/?format=api",
      "timestamp": "2021-09-27T11:00:30.297659+02:00",
      "action": 4,
      "target": "すべてを選択",
      "id": 12969333,
      "action_name": "Suggestion added",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/12969333/?format=api"
    }
  ]
}