Translation components API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/changes/?format=api&page=22
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 487,
  "next": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/changes/?format=api&page=23",
  "previous": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/changes/?format=api&page=21",
  "results": [
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312582/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:40:56.980847+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Nestavenia automatického spúšťania",
      "id": 11126725,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126725/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312583/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:41:09.383050+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Automatické spúšťanie",
      "id": 11126729,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126729/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242690/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:42:47.618287+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Povolenie automatického spúšťania umožňuje vykonať automatické merania v nastavených časoch.",
      "id": 11126748,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126748/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/31319515/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:42:57.991441+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Povoliť automatické spúšťanie",
      "id": 11126750,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126750/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/28242691/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:44:23.474762+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Požadovaný čas spustenia je približný. Meranie sa spustí v priebehu vybratej hodiny (čas nie je presný kvôli rozloženiu záťaže).",
      "id": 11126760,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126760/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312585/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:44:33.855728+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Vybrať všetko",
      "id": 11126765,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126765/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312586/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:44:40.577516+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Nevybrať nič",
      "id": 11126766,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126766/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/31319516/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:45:00.238729+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Vybrať hodiny automatického spúšťania",
      "id": 11126772,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126772/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/31319517/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:46:21.106750+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Na získanie viac informácií je potrebné vložiť synchroniczačný kód <strong>${syncCode}</strong> <a href=\"${NETMETR_MY_URL}\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferer\">sem<sup><i class=\"fas fa-external-link-alt fa-xs ml-1\"></i></sup></a>.",
      "id": 11126785,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126785/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312589/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:46:42.356298+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Sťahovanie dát úspešné.",
      "id": 11126788,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126788/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312590/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:46:51.799861+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Sťahovanie dát neúspešné.",
      "id": 11126791,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126791/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312591/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:47:06.220779+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Test rýchlosti úspešný.",
      "id": 11126795,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126795/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312592/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:47:16.152794+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Test rýchlosti neúspešný.",
      "id": 11126796,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126796/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312593/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:47:34.362292+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Znovu stiahnuť dáta",
      "id": 11126799,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126799/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312594/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:47:42.545566+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Spustiť test",
      "id": 11126802,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126802/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312595/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:47:51.477563+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Výsledky",
      "id": 11126804,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126804/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312596/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:47:57.422513+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Dátum a čas",
      "id": 11126805,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126805/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312597/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:48:15.921736+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Sťahovanie [Mb/s]",
      "id": 11126810,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126810/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312598/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:48:33.286748+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Odosielanie [Mb/s]",
      "id": 11126816,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126816/?format=api"
    },
    {
      "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/16312599/?format=api",
      "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis-netmetr-plugin/?format=api",
      "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis-netmetr-plugin/sk/?format=api",
      "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
      "timestamp": "2021-06-15T22:48:40.504144+02:00",
      "action": 5,
      "target": "Ping [ms]",
      "id": 11126819,
      "action_name": "New translation",
      "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/11126819/?format=api"
    }
  ]
}