Changes API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/changes/14635299/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/57472378/?format=api",
  "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis/?format=api",
  "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis/sk/?format=api",
  "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
  "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/atec/?format=api",
  "timestamp": "2021-11-09T17:37:41.707207+01:00",
  "action": 5,
  "target": "Tu môžete zadať nastavenia portu WAN. Zvyčajne môžete tieto možnosti ponechať nezmenené, pokiaľ vám poskytovateľ internetového pripojenia neurčí inak. Aj v prípade, ak je k sieti pripojený káblový alebo DSL modem, zvyčajne nie je potrebné tieto nastavenia meniť.",
  "id": 14635299,
  "action_name": "New translation",
  "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/14635299/?format=api"
}