Changes API.

See the Weblate's Web API documentation for detailed description of the API.

GET /api/changes/14635148/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "unit": "https://hosted.weblate.org/api/units/57472177/?format=api",
  "component": "https://hosted.weblate.org/api/components/turris/reforis/?format=api",
  "translation": "https://hosted.weblate.org/api/translations/turris/reforis/nb_NO/?format=api",
  "user": "https://hosted.weblate.org/api/users/kingu/?format=api",
  "author": "https://hosted.weblate.org/api/users/kingu/?format=api",
  "timestamp": "2021-11-09T17:22:55.119109+01:00",
  "action": 5,
  "target": "Dette valget lar deg sette en båndbreddegrense for gjestenettverket, slik at ditt hovednettverk ikke blir merkbart tregere på grunn av det.",
  "id": 14635148,
  "action_name": "New translation",
  "url": "https://hosted.weblate.org/api/changes/14635148/?format=api"
}